Кадер кичәсе намазы

кадер кичәсе намазы ДИН ТУРЫНДАГЫ ЯЗМАЛАР

Төгәл генә билгеле булмаса да, Рамазанның 27 нче кичәсе Кадер кичәсе буларак кабул ителгән.

Коръәне Кәримдә бу кичәнең фазыйләте турында аңлаткан бер сүрә бар. Бу «Кадер» сүрәседер. Аллаһы Тәгалә бу сүрәдә Коръәне Кәримнең Кадер кичәсен­дә иңдерелүе, бу кичәнең мең айдан да хәерлерәк бу­луы, таң атканчы сәламәт-тыныч булуы, фәрештәләр­нең һәм Рухның (Җәбраил) бу кичәне җир йөзенә иңүе турында бәян иткән. Бу караштан Кадер кичәсе — мөбарәк кичәләрнең иң бөегедер.

Бу кичә Аллаһның рәхмәте бик мул булган бер кичәдер. Көндез ихтыяҗы булганнарга мөмкин кадәр ярдәм итәргә, авыз ачканда фәкыйрь-фокраны ашатып-эчертергә, кичен Коръән укып, гыйбадәт кылып үткәрергә кирәк. Хәзрәти Пәйгамбәребез (с.г.в.): «Ка­дер кичәсендә Аллаһы Тәгалә Үзенә инанып һәм са­вабын Аннан көтеп, Кадер кичәсен гыйбадәт кылып уздырган кешенең эшләгән гөнаһларын кичерер», — дигән (Бохари, Саләтут-Тәравих, II т., 253).

Рамазан аен ураза һәм бүтән гыйбадәтләр белән уз­дырган кешеләр өчен Кадер кичәсенең кыйммәте бул­ган кебек, ураза тотмаган һәм башка гыйбадәтләрне дә үтәмәгән кешеләр өчен дә кадере бар. Чөнки бу кичә — Аллаһның рәхмәт һәм бәрәкәт ишекләре ачыл­ган бер кичәдер һәм тәүбә итәргә теләгәннәр өчен бер форсаттыр. Бу кичә өчен махсус бер намаз тәгаенлән­мәгән. Ләкин мондый мөкатдәс кичәдә иң азында ике рәкәгать нәфилә намазы кылу яхшы.

Кадер кичәсе намазы

Бу кичәдә гыйбадәт бик кадерле  булганга күрә, 2 рәкәгатьтән алып, 1000 рәкәгатькә кадәр намаз кылынырга мөмкин дип әйтелә. Ләкин 1000 рәкәгатьлек намазны кылырга мөмкин түгел икәнен һәркем белә. Чама белән 100 рәкәгать намаз кылу кирәктер дип исәплиләр. Бу вакытта һәр рәкәгатьтә «Фатыйха»дан соң «Әл-Кадр» сүрәсе («Иннә Әнзәлнә») һәм өч мәр­тәбә «Ихлас» сүрәсе («Кулһуаллаһ») укылырга тиеш.

Коръәне Кәрим бу кичәдә иңгәнгә күрә. Коръән уку бик саваплы.

Хәзрәти Пәйгамбәребез (с.г.в.) хәзрәти Гайшәгә (р.г.) бу кичәдә уку өчен шушы доганы өйрәткән:

«Аллаһүммә иннәкә гафуввун тухибуль гафвә фагъфу ганни».

(Әй Аллаһым! Син гафу итүчесең, гафу итүне сөяр­сең, мине дә гафу ит) (Тирмизи, Дәгъвәт, хәдис 3513).

ИХЛАСТАН