исемдә калганнар тукай
Әсәрләр
0379
«Исемдә калганнар» Г. Тукай — укырга
(Исемдә калганнар) Минем атам Мөхәммәтгариф, Кушлавыч карьясендә [авылында] Мөхәммәтгалим исемле мулланың
ИХЛАСТАН