тошлек тош юрауТөшлек. Төшләрне юрау
“А” хәрефенә башланган төшләр
0689
Абзар Тоштэ ат абзары, ягъни араны курсэн абзар-кура
ИХЛАСТАН
тошлек тош юрауТөшлек. Төшләрне юрау
“Б” хәрефенә башланган төшләр
0785
Бабай Төшеңдә өлкән яшьтәге бер бабайны, олы кешене
ИХЛАСТАН
тошлек тош юрауТөшлек. Төшләрне юрау
“В”, “Г”, “Д” хәрефләренә башланган төшләр
0269
«В» хәрефенә башланган төшләр Варенье, пикмәз
ИХЛАСТАН
тошлек тош юрауТөшлек. Төшләрне юрау
“Е” һәм “З” хәрефләренә башланган төшләр
0367
«Е» хәрефенә башланган төшләр Еврей Төшеңдә
ИХЛАСТАН
тошлек тош юрауТөшлек. Төшләрне юрау
“И” һәм “Й” хәрефләренә башланган төшләр
0418
И Иблис Кем дә кем төшендә Иблисне күрсә, диелә «Төхфәтел-мөлек»
ИХЛАСТАН
тошлек тош юрауТөшлек. Төшләрне юрау
“К” хәрефенә башланган төшләр
0866
Кабак Төштә кабак күрү — хөкемдарлыкка дәгъвалык итүдер
ИХЛАСТАН
тошлек тош юрауТөшлек. Төшләрне юрау
“Л” һәм “М” хәрефләренә башланган төшләр
0348
Л Ләгән Төшеңдә ләгән күрсәң, өйләнерсең, ди Мөхетдин
ИХЛАСТАН
тошлек тош юрауТөшлек. Төшләрне юрау
«Н» хәрефенә башланган төшләр
0239
Надан булу Надан булуны төштә күрү. Язучы кеше үзен
ИХЛАСТАН
тошлек тош юрауТөшлек. Төшләрне юрау
“О” хәрефенә башланган төшләр
0217
Оклау, уклау Тоштэ оклау (уклау) куру. Тоштэ уклау
ИХЛАСТАН
тошлек тош юрауТөшлек. Төшләрне юрау
“П” һәм “Р” хәрефләренә башланган төшләр
0224
Падишаһ Төштә падишаһ күрсәң, сөенечкәдер, диелә «Йосыф
ИХЛАСТАН
тошлек тош юрауТөшлек. Төшләрне юрау
“С” хәрефенә башланган төшләр
0552
Сабан, сабанчы Төшеңдә сабан сөреп, иген чәчкәнеңне
ИХЛАСТАН
тошлек тош юрауТөшлек. Төшләрне юрау
“Т” хәрефенә башланган төшләр
0789
Табак Төшеңдә табак күрсәң, кол, буйсынучан хатын буларак
ИХЛАСТАН
тошлек тош юрауТөшлек. Төшләрне юрау
«У» хәрефенә башланган төшләр
0420
Угыл (ул) Төшеңдә улыңны йоклаган итеп күрсәң, яхшыдыр
ИХЛАСТАН
тошлек тош юрауТөшлек. Төшләрне юрау
«Ф» хәрефенә башланган төшләр
0136
Факел Төшеңдә әгәр дә кулыңда янган факел тотсаң, үзең
ИХЛАСТАН